Allmänna kommunikationer

Ett ett rullande X2000-tåg

Foto: X2000-tåg

 

Personer med nedsatt rörelseförmåga har inte en likvärdig rörelsefrihet jämfört med andra när allmänna kommunikationer brister i tillgänglighet. Det hindrar oss från att vara aktiva samhällsmedborgare och samhällsdeltagare.

DHR vill att

Sverige har haft lagstiftning om tillgänglig kollektivtrafik sedan 1979. Inom EU regleras rättigheterna för passagerare på tåg, flyg, buss och båt. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning stadgar rätten att röra sig fritt. Men personer med nedsatt rörelseförmåga som grupp reser i liten utsträckning, visar resvaneundersökningar från Trafikanalys. DHR kräver handling. Det räcker inte att informera mer och medvetandegöra bättre. Lagar som reglerar tillgänglighet och användbarhet i kollektivtrafiken måste följas.

DHR anser att det är helt oacceptabelt när liftar på tågen tas ur bruk under lång tid eller att otillgängliga tåg överhuvudtaget tillåts trafikera svensk järnväg. Att nyinvestera i otillgängliga tåg bryter mot svensk lag och europeisk förordning.

Tillgängligt och användbart hela resan

Det krävs större samordning i hela transportsystemet. Kunskap om tillgänglighet och användbarhet ska finnas i alla led – från upphandlingen av tåg till stationsvärdar på stationerna. Alla måste kunna åka buss, tåg, båt och flyg på egen hand från port till port. Möjligheten att göra hela resan på egen hand förutsätter också att det går att köpa biljetter eller att byta färdmedel under resans gång.

Automatiserade fordon, fordon som körs automatiskt, är en av kollektivtrafikens framtidsfrågor. Här finns stor potential, tror DHR. Till exempel bussar som med hjälp av sensorer kan känna av trottoarkantens höjd så att det inte behöver bli någon nivåskillnad. DHR anser dock att den nya tekniken aldrig får leda till försämrad tillgänglighet och användbarhet i kollektivtrafiken.

Läs mer

I DHR:s Transporthandbok beskriver vi hur trafiksystemet ser ut och vilka regler som finns. Vi vill med den ge några uppslag kring hur DHR som organisation kan påverka utvecklingen inom kommunikationsområdet.

Kontakt och mer information

Ombudsman: Kristian Cornell tel 08-685 80 55

Förbundsstyrelseledamot: Mika Ihanus 072 336 64 69

Bli medlem och stöd vårt arbete

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev