Bilstöd och parkeringstillstånd

Bilen är ett av flera hjälpmedel som ger möjlighet till kompensation för nedsatt rörelseförmåga. Den ökar tillgängligheten eftersom kollektivtrafiken i stora delar är oanvändbar och färdtjänst alltid ska beställas i förväg.

DHR vill att

Bilstöd

Bilden visar en rullstolstaxi med utfälld ramp på baksidan av bilen.

Det statliga bilstödet har urholkats under många år eftersom bidragsnivån inte följt inflationen. Nuvarande bidrag täcker inte på långa vägar kostnaden för en medelstor bil. Än mindre en större bil som ofta är nödvändig för att rymma anpassningar och hjälpmedel som många personer med nedsatt rörelseförmåga har behov av. Ofta tvingas vi att lägga stora delar av våra ekonomiska tillgångar på en bil. DHR anser att grundbidraget måste höjas och merkostnader för bilar av större modell bli en del av anpassningsbidraget.

Pengarna som avsätts för bilstödet räcker dessutom inte till alla som beviljats bilstöd. DHR anser inte att det är acceptabelt att människor ska behöva vänta på att beslutat bilstöd ska betalas ut för att pengarna har tagit slut.

Dagens bilstöd har en mycket tydlig koppling till förvärvsarbete. Rätten till bidrag för att köpa och anpassa en bil upphör vid 50 års ålder för den som lämnat arbetslivet före fyllda 50 år. Och vid 65 år för alla, oavsett pensionsålder. DHR tycker det är oacceptabelt att den som står utanför arbetslivet missgynnas av reglerna för bilstödet.

Parkeringstillstånd

DHR har länge arbetat hårt för att förbättra reglerna för parkeringstillstånd. Sedan flera år beviljas inte personer med omfattande nedsättningar i armarna men som kan gå parkeringstillstånd till exempel. Vi har skrivit till ministrar, haft möten med tjänstemän på regeringskansliet och utövat påtryckning så att en utredning tillsattes. Utredningen föreslog tyvärr inte några förändringar alls i regelverket, vilket DHR uttryckt missnöje över. Transportstyrelsen ledde utredningen, Transportstyrelsen är också den myndighet som utfärdar regler för parkeringstillstånd.

DHR har också drivit frågan om att den som inte kör själv lättare ska kunna få parkeringstillstånd. På senare tid har vi också arbetat för strängare bevakning och kontroll och ett nationellt register eftersom det är så många utländska och falska körkort i omlopp.

Läs mer: Brev till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om bilstödet

Remissyttrande – Ett reformerat bilstöd

Remissyttrande – Ny föreskrifter för parkeringstillstånd

Regler för bilstöd (Försäkringskassans webbplats)

Kontakt och mer information

Ombudsman: Peter Ojala tel: 072 644 26 83

Förbundsstyrelseledamot: Stefan Sundquist, tel: 073 382 27 60

Använd DHR:s blankett när du deklarerar kostnader för arbetsresor. Beställ blanketten kostnadsfritt från info@olddhr.dev.daknight.se om du är medlem. Uppge ditt medlemsnummer. Om du inte är medlem kostar blanketten 150 kronor.

Bli medlem och stöd vårt arbete

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev