Rekrytera brett och säkra kompetensen

En alldeles ny broschyr är resultatet av ett samarbete mellan DHR och bemanningsföretaget ManpowerGroup. Broschyren är till för företagets rekryterare som ska använda den i sin dialog med arbetsgivare.

Samarbetet med bemanningsföretaget har fokuserat på:

  1. Skapa attitydförändring hos arbetsgivare.
  2. Stärka funktionshinderperspektivet i ManpowerGroups mångfaldsarbete.
  3. DHR:s medlemmar ska få konkreta tips om att söka arbete.

Broschyren ska även spridas i bransch- och arbetsgivarorganisationer, och också användas i DHR:s påverkansarbete.

Du hittar broschyren ”Rekrytera brett och säkra kompetensen” här för nerladdning

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev