Vi är inte i krig!

DHR har skickat in ytterligare synpunkter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med anledning av SKR:s nya hemställan till regeringen. SKR menar att det behövs lagliga möjligheter för kommunerna att frångå skyldigheter i enlighet med LSS och SOL i kristider, på samma sätt som det finns möjlighet att göra i krigstider. DHR hävdar att vi inte kan jämställa dagens situation med krig. Vi föreslår andra åtgärder, som exempelvis snabbutbildning av uppsagda personer som kan och vill arbeta i vård/omsorg vid personalbrist. Vi vet nämligen historiskt att inskränkningar av rättigheter under kris kan resultera i generella försämringar som sedan blir svåra att vrida tillbaka när krisen är över.

Läs vårt brev till SKR här 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev