Åsa Strahlemo ny förbundsordförande

Åsa Strahlemo från Björklinge utanför Uppsala blir ny förbundsordförande för DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Hon är socionom, har en magisterexamen i socialt arbete och har i många år arbetat för att ge människor verktyg för att kunna leva ett aktivt och självbestämt liv.

Åsa Strahlemo valdes till ny förbundsordförande under DHR:s digitala förbundsmöte i dag den 22 oktober. Hon efterträder Rasmus Isaksson som varit förbundsordförande sedan 2013.

Åsa Strahlemo menar att livsvillkoren på de allra flesta plan har blivit sämre för personer med nedsatt rörelseförmåga de senaste åren.

– Det här är något som riksdag och regering vet om, eftersom de själva har beställt och läst rapporterna från olika myndigheter. Men det görs alldeles för lite för att komma till rätta med de utmaningar som beskrivs i rapporterna. Vi som lever med rörelsenedsättning och våra närstående vet vad som behöver göras för att våra rättigheter ska tas på allvar. Vi behövs i debatten, vi behövs för att ge stöd, information, råd och framtidstro. Vi behövs också för att ändra attityder, fördomar och normer överallt där det inte ses som självklart att personer med nedsatt rörelseförmåga kan delta på samma villkor som andra, säger hon.

De senaste två och ett halvt åren har Åsa Strahlemo arbetat som sjuk- och hälsovårdskurator på Akademiska sjukhuset i Uppsala, parallellt med uppdrag som fritidspolitiker. Hon är 50 år och bor på landsbygden några mil norr om Uppsala tillsammans med make och tonårsson.

Vilka är de viktigaste frågorna du vill driva som förbundsordförande för DHR?

– Jag kommer att jobba för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli lag i Sverige, på samma sätt som barnkonventionen. Jag vill också att fler personer ska känna sig hemma och vilja vara aktiva medlemmar i vårt fantastiska förbund som finns i hela Sverige.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev