Bakom varje bedrägeri finns en människa som inte får den assistans den har rätt till

DHR kommenterar debatten om personlig assistans:

”Bakom varje bedrägeri finns en människa som inte får den assistans den har rätt till”

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) var den största frihetsreformen som Sverige genomfört för människor med omfattande funktionsnedsättning, när den antogs 1994. Tack vare den personliga assistansen kunde människor lämna institutionerna, bli delaktiga i samhället och leva ett aktivt och värdigt liv.

Under det senaste decenniet har dock LSS och personlig assistans varit extremt ifrågasatt och debatterat i media.  Det som lyfts fram är nästan alltid kostnader, fusk och bedrägerier och ytterst sällan de enorma vinningar som assistansen ger.

DHR reagerar kraftigt mot de ständiga attackerna på den personliga assistansen. Nyligen använde Expressens ledarsida en rapport från Nationellt Underrättelsecentrum, NUC, som bränsle i debatten. Rapporten behandlar frågan om organiserad brottslighet inom assistansen – ett mycket viktigt område att belysa. Men när personlig assistans ensidigt lyfts fram som ett problem och ständigt kopplas till kriminalitet, fusk och organiserad brottslighet förändras till slut medborgarnas syn på reformen. LSS och personlig assistans börjar ses som en ren förlustaffär för staten och som ett lättvindigt ”bidrag” som borde dras in. I Expressen landar skribenten också i just ett ifrågasättande av hela LSS: ”Ytterst behöver reformen som sådan ses över förutsättningslöst”.

Låt oss vara extremt tydliga: Missbruk av personlig assistans kan aldrig tolereras, oavsett om det sker på initiativ av enskilda assistansberättigade, drivs fram av oseriösa assistansbolag eller organiseras av kriminella nätverk. Men media måste förstå att en ensidig rapportering påverkar allmänhetens syn och underminerar förtroendet för LSS.

Fusk drabbar framförallt dem som har ett berättigat behov av stöd. Bakom varje bedrägeri finns nämligen en verklig människa som inte får den assistans den har rätt till. Där bör fokus i debatten vara; att människor inte kan leva som andra. Det är den verkliga tragedin.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR

 

För fler kommentarer i frågan, var god kontakta Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare, DHR, karolina.celinska@olddhr.dev.daknight.se eller Catharina Bergsten, pressekreterare, DHR, 070-194 32 38, catharina.bergsten@olddhr.dev.daknight.se

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev