Det finns inga fattiga i Sverige. Eller?

Diskutera med DHR onsdag 24 mars klockan 18-20 via Zoom
Fattigdom – det har väl inget med oss i Sverige att göra? Det finns väl inga fattiga i Sverige? Här finns de som har en funktionsnedsättning och som är ekonomiskt utsatta, men fattiga? Det är väl bara i andra länder, långt bort, som det finns fattig-dom? Eller hur är det egentligen?
DHR har tagit fram 13 Rättighetsikoner (artiklar ur Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) och kopplat ihop dem med 9 mål ur Agenda 2030. Nu vill vi ha en dialog med dig som är i yrkesverksam ålder och som har en fysisk funktionsnedsättning om vad Agendans mål 1 Ingen Fattigdom har med oss i Sverige att göra. Kanske du är medlem i DHR, men det är inget krav för att vara med denna gång.
Under två timmar vill vi tillsammans med dig bena ut vad relativ fattigdom är, hur Sverige står sig i ett europeiskt perspektiv gällande personer med funktionsned-sättning och vad vi behöver göra för att nå målet Ingen fattigdom i vårt land.
Vi kommer att efter ett inledande samtal om fattigdom dela in oss i tre grupper och diskutera fattigdom ur tre perspektiv – fattigdom och jämställdhet, fattigdom och jämlikhet samt fattigdom och partnerskap/samarbete.
Vill du vara med och delta i vår diskussion om fattigdom? Anmäl dig då via denna länk: https://forms.office.com/r/edqAqL18xq

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev