Det här gjorde ni bra, regeringen

Under många års tid har vi i funktionshinderrörelsen upplevt hur frågan om assistans och andra LSS-insatser har urholkats mer och mer. Från politikens sida har vi upprepade gånger fått medhåll i att alla som har rätt till assistans ska få assistans. Ändå ser vi en tydlig strategi som gått ut på att förhala och dra ut på åtgärder som faktiskt skulle förändra situationen för oss som är i behov av assistans.

Den senaste utredningen, bland många, har hållit funktionshinderrörelsen sysselsatt med att diskutera osammanhängande resonemang och förslag. Den frustration vi känner över att aldrig få utrymme att diskutera och genomföra hållbara praktiska lösningar för rätten till assistans för enskilda personer är påtaglig.

Istället för att aktivt arbeta för rätten till självständighet som slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; artikel 19, blir vi gisslan i ett politiskt spel om assistansen.

Sverige har en skyldighet att uppfylla artikel 19, det är dags att vi gör det nu! Det är dags att människors liv upphör att vara brickor i ett politiskt spel.

Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev