DHR: Försäkringskassan har skött bilstödet uruselt

Under fredagen uppmärksammade Tv4 Nyheterna situationen kring bilstödet sen den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2017. I inslaget intervjuades DHRs förbundssekreterare Ken Gammelgård som riktade skarp kritik mot Försäkringskassan och deras av hantering av bilfrågor.

Inslaget visade också på hur de nya reglerna slår mot de som ansöker om bilstöd. Jens boende i norra Sverige intervjuades, en av de få som har fått stöd enligt det nya regelverket. Han har tvingats köpa en dieseldriven, oisolerad buss där hans barn på grund av den höga ljudnivån måste använda hörselkåpor och tjocka jackor under vinterhalvåret. Skattekostnaden för bussen motsvarade också större delen av hans sjukersättning.

Vi har under en längre tid varit kritisk till det nya bilstödet och pratat om ett bilstödshaveri. Ken Gammelgård förde i inslaget åter fram att Försäkringskassan hantering av anpassningsärendena har varit urusel. DHR har under längre tid försökt få till en dialog med Försäkringskassan om frågan utan något resultat.

DHR kommer fortsätta att arbeta för att förbättra bilstödet och lyfta frågan på mässan Hjultorget 23-24 maj på Kistamässan och ordna ett seminarium under Almedalensveckan hos Full Delaktighet torsdagen den 5 juli mellan klockan 10:45 – 11:30.

Tycker du att bilfrågor som anpassning och parkeringsfrågor är viktiga, stöd vårt arbete genom att bli medlem på dhr.se/bli-medlem

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev