DHR kommenterar vårbudgeten: Utökade medel kan ge bättre assistans

Regioner och kommuner ska få stora ekonomiska tillskott för att klara sin verksamhet, enligt förslagen i vårpropositionen. ”Nu är det viktigt att även personer med funktionsnedsättning får ta del av kakan, bland annat genom bättre tillgång till personlig assistans”, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR.

I regeringens vårproposition föreslås att regioner och kommuner tillförs generella resursförstärkningar för att klara av det ansträngda ekonomiska läget. Regeringen vill att 20 nya miljarder tillförs 2020, varav 12,5 miljarder kronor utgör ett permanent tillskott till kommunsektorn. Resurstillskotten ska bidra till en god tillgång till vård, skola, omsorg och kollektivtrafik.

– När pengarna ska fördelas vill vi att beslutsfattarna inte glömmer bort personer med funktionsnedsättning, säger Rasmus Isaksson.

Han förklarar att den kommunala personliga assistansen är ett exempel på en insats som behöver komma fler till gagn för att fungera tillfredsställande och där behövs det krafttag.

– Många människor nekas statlig assistans, fastän de har stora och uppenbara behov. Under coronakrisen har det verkligen visat sig vilken viktig insats den personliga assistansen är och vi menar att fler personer måste beviljas de insatser de har rätt till även på kommunal nivå, säger han.

Den senaste tiden har karensavdraget och kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt slopats och resurserna för smittbärarpenningen ökats. Det ser DHR som något positivt.

Ett annat förslag i vårpropositionen är att Arbetsförmedlingen får utökade medel för att hantera en växande arbetslöshet och säkerställa en likvärdig service i hela landet. Medel tillförs också för att fler ska kunna delta i insatser som leder till arbete, som arbetsmarknadsutbildning, extratjänster samt stöd- och matchningstjänster.

– Även här är det viktigt att personer med funktionsnedsättning lyfts fram. Det är en grupp som generellt har en hög arbetslöshet, oavsett konjunkturläge, och i den situation vi nu befinner oss i lär det bli ännu tuffare för många att få jobb. Det behövs riktade insatser och bra stöd för våra grupper, säger Rasmus Isaksson.

 

För fler kommentarer, var god kontakta: Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, telefon 070 – 508 80 29, rasmus.isaksson@olddhr.dev.daknight.se

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev