DHR välkomnar att Försäkringskassans generaldirektör sparkas

Under fredagen avsatte regeringen Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler, den främsta anledningen ska  ha varit hur myndigheten har handlagt personlig assistans. DHR har under en lång tid varit mycket kritiska till Försäkringskassan och ytterst generaldirektör Ann-Marie Begler och välkomnar dagens beslut.

Listan kan göras lång på saker där DHR anser att Försäkringskassan mer agerat som en part än en oberoende myndighet. Några exempel på hur myndighetens agerande förvärrat situationen för de som är assistansberättigade eller ansökt om personlig assistans:

* Försäkringskassan har konsekvent tolkat domar från Högsta Förvaltningsdomstolen på ett sätt som drabbat assistansberättigade på ett oproportionellt hårt sätt. Tolkningar som till och med kritiserats av enskilda domare som varit med och skrivit domarna.

* Har upprepande gånger uppskattat kriminaliteten inom personlig assistans till att vara högre än nästan alla andra som undersökt frågan. Myndigheten har baserat sina antagande på en metod som kraftigt har ifrågasatts, för då den är avsedd för att bedöma katastrofer, inte kriminalitet inom LSS.

* När regeringen annonserade stopp för omprövningar av personlig assistans vägrade Försäkringskassan att tydligt kommunicera till assistansberättigade vilka det gäller. Omprövningarna fortsatte trots regeringens och oppositionerna tydliga signaler om att dessa skulle stoppas.

* Dialogen med funktionshinderrörelsen och civila samhället har varit usel under en lång tid.

– Det är bra att generaldirektören har avsatts vilket vi också tidigare krävt. Även om regeringen är ytterst ansvarig för personlig assistans har Försäkringskassans generaldirektör med sina beslut gjort situationen mycket värre för alla assistansberättigade säger Rasmus Isaksson förbundsordförande i DHR.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev