Djupt oroande med abonnemangsavgifter för hjälpmedel

Region Örebro har i dag, den 19 november beslutat att införa en ny typ av avgift för hjälpmedel, en abonnemangsavgift. I vissa fall kommer den efter några år att vida överstiga vad själva hjälpmedlet egentligen kostar regionen i inköp. ”Vi är ledsna över att många kommer att drabbas av ökade kostnader i regionen, men också djupt oroade för att modellen nu ska sprida sig i landet”, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR.

En rullstol, rollator eller en hörapparat är exempel på hjälpmedel som kan vara en förutsättning för att en person med funktionsnedsättning ska kunna jobba och vara engagerad i samhället. Hjälpmedel för sport- och hobbyverksamhet kan också behövas för att människor ska kunna motionera och hålla friska.

Som första region har Region Örebro i dag beslutat att införa en helt ny typ av avgifter för hjälpmedel; abonnemangsavgifter. Detta är avgifter som i vissa fall, efter några år, vida kommer att överstiga vad själva hjälpmedlet egentligen kostar regionen i inköp.

– Vi befarar nu att modellen kommer att spridas till andra delar av landet. Om slussarna öppnas vet vi inte var det slutar, säger Rasmus Isaksson.

Han menar att beslutet är alarmerande därför att nya avgifter slår mot människor som redan i dag är hårt marginaliserade;

– Många människor med funktionsnedsättning lever i arbetslöshet eller jobbar deltid och har det kämpigt med sin försörjning. Abonnemangsavgift på hjälpmedel blir en ny ekonomisk smäll, som i värsta fall kan leda till att folk avstår från de hjälpmedel som de behöver och har rätt till, säger han.

Avgift för utprovning, förskrivning och serviceavgift för hjälpmedel är exempel på andra kostnader som kommuner och regioner ofta tar ut.

– Vi ser en trend där samhället tar ett steg tillbaka och där allt fler kostnader läggs på individen. Vi som lever med varaktiga funktionsnedsättningar behöver våra hjälpmedel varje dag, året runt, i ett helt liv. Vi har inga temporära kostnader för tillfälliga åkommor som vi kan återhämta oss ifrån, utan är beroende av långsiktig hjälp som inte knäcker vår ekonomi. Vi vill att alla hjälpmedel ska vara avgiftsfria, säger Rasmus Isaksson.

För fler kommentarer, var god kontakta: Rasmus Isaksson, förbundsordförande, Riksförbundet för Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet (DHR), telefon: 070 – 508 80 29, rasmus.isaksson@olddhr.dev.daknight.se

För mer information om beslutet i Region Örebro, var god kontakta Christer Johansson, ordförande DHR Örebro, telefon: 070 – 602 50 12, christer@pois.se

Du kan också kontakta Catharina Bergsten, pressekreterare, DHR, telefon 070 – 194 32 38, catharina.bergsten@olddhr.dev.daknight.se

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev