Felaktigt av Försäkringskassan att koppla ökningen av assistansen till kriminell verksamhet

 

I en kommande rapport till regeringen uppskattas den kriminella verksamheten inom assistansen uppgå till mellan 1-2 miljarder per år. Samtidigt slår rapporten fast att den personliga assistansen i stora drag är välfungerande och friheten för den assistansberättigade hade varit klart mindre utan bolagen.

DHR fördömer självklart all kriminell verksamhet och människohandel som eventuellt förekommer inom den personliga assistansen. Det är också bra att företag och individer som agerar kriminellt blir polisanmälda och fallen blir ordentligt utredda av polis. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den absolut största majoriteten av assistansanvändarna följer gällande regelverk, och många får trots stora behov sin assistans indragen.

Av den anledningen är det felaktigt av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler att koppla en normal kostnadsökning i assistansen till kriminell verksamhet i en debattartikel. Det redan innan själva rapporten blivit offentlig. För flera andra rapporter har kunnat visat på att kostnadsutvecklingen inom assistans över tid varit helt normal sett till behoven, bland annat Bengt Westerbergs ”Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen”. Ann-Marie Begler väljer att inte heller ta upp slutsatsen från rapporten att assistansen är till stora delar välfungerande. Vilket är ett genomgående tema för Försäkringskassan, nämn aldrig det som är bra med LSS och personlig assistans.

Sett till de konkreta förslagen som läggs fram kan det finnas en poäng att även assistansberättigade som är egna arbetsgivare har tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Fast tillståndsprövningen måste vara förenklad jämfört med de privata bolagen. Det är inte rimligt att det ska ställas samma krav på en verksamhet som omsätter 100-tals miljoner och någon som bedriver sin assistans i egen regi. Rapporten pekar inte heller ut egna arbetsgivare som en grupp där det bedrivs kriminell verksamhet.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev