Förbundsstyrelsens uttalande med anledning av coronaviruset

Med anledning av skarpare uppmaningar från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter, i arbetet med att förhindra spridningen av viruset Covid-19, vill Förbundsstyrelsen skärpa våra råd till avdelningar och distrikt enligt nedan:

Förbundsstyrelsen uppmanar avdelningar och distrikt att skjuta upp årsmöten och andra aktiviteter som innebär fysiska möten. Regeringen har idag förbjudit sammankomster med fler än 50 personer.
Vi vädjar till styrelser i avdelningar och distrikt att agera ansvarsfullt och iakttaga stor försiktighet då en stor del av våra medlemmar tillhör riskgruppen. Förbundsstyrelsens högsta prioritet i det här läget är att minimera riskerna för våra medlemmars liv och hälsa.

Förbundsstyrelsen beviljar senareläggning av årsmöten men vill att förbundskansliet underrättas om detta. Som tidigare gäller att bokslut och verksamhetsrapporter ska vara förbundskansliet tillhanda senast 13 juni 2020. Observera dock att datumet kan komma att skjutas fram beroende på händelseutvecklingen. Förbundsstyrelsen följer händelseutvecklingen noga och arbetar intensivt för att ekonomin och verksamheten i våra avdelningar och distrikt ska drabbas så lite som möjligt.

Vi ger också följande råd:

• Håll er uppdaterade och följ Folkhälsomyndighetens (och andra myndigheters) råd och uppmaningar.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder!
• Använd gärna handsprit.
• Hosta och nys i armvecket!
• Undvik att vidröra ögon, näsa och mun.
• Stanna hemma när du är sjuk. Även om symtomen är lindriga. Chansa inte!

Vi uppmanar avdelningar och distrikt att hålla sig informerad om vilka krav som gäller för att tillhandahålla eventuella kommunala eller regionala bidrag.

DHR:s förbundsstyrelse
2020-03-27

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev