Förlegad bild av personer med funktionsnedsättning

I dag, den 7 maj, lämnade Martin Olauzon över utredningen Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till socialminister Lena Hallengren.

Utredningen lyfter fram sju samhällsområden av särskild betydelse och hur funktionshinderspolitiken ska genomföras inom dessa, liksom i samhället i stort. För varje samhällsområde ska det finnas en myndighet med ett särskilt samordnande ansvar gentemot övriga samhället. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska ansvara för den övergripande uppföljningen och analysen.

Styrutredningens förslag påminner om hur det var förr med sektorsmyndigheter och dåvarande myndigheten Handisam som ansvarade för övergripande uppföljning, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR.

Det behövs ett nytt helhetsgrepp, säger han och fortsätter:

– Svensk funktionshinderpolitik bygger på en förlegad bild om att personer med funktionsnedsättning är en homogen grupp som behöver en egen särpolitik inom vissa områden. Vi skulle hellre se att politiken utgår från det universellt utformade samhället, som utgår från att göra rätt från början för att se till att alla kan använda samma saker och tjänster.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev