Framgång för DHR – Nytt förslag kring omprövningarna av assistans

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att de flesta omprövningarna av personlig assistans ska tillfälligt stoppas. Eventuella omprövningen ska begränsas till de fall där ändrade förhållanden innebär att rätten till assistansersättning har minskat i omfattning. Då ska omprövningen gälla enbart på delarna där förhållanden har förändrats.

Ändringarna kommer innebära en temporär trygghet för de som har personliga assistans idag. För alla de som har fått indragen assistans redan eller fått den neddragen gör nya förslaget från regeringen ingen skillnad. Därför måste Försäkringskassan omedelbart stopp de omprövningarna som ännu pågår tills den nya lagen trätt i kraft så att inte fler får indragen assistans.

Det nya förslaget gör inte heller någon skillnad för de människor som har fått avslag vid sin första ansöka om personlig assistans under de senaste åren, vilket enligt Försäkringskassans egna siffror var 9 av 10 under 2017.

I förslaget innehåller också skrivningar personlig assistans kan beviljas för väntetid och beredskap samt för tiden mellan insatser vid olika aktiviteter utanför hemmet vilket är positivt.

Regeringen nya förslag är en framgång för DHRs långvariga rättighetspolitiska arbete i frågan och visar att en samlad funktionshinderrörelse kan göra skillnad. Även om det nya förslaget är bra är det viktigt att komma ihåg att det är en tillfällig lag. Arbetet för att rädda den personliga assistansen måste fortsätta i oförminskad omfattning så LSS-lagen intentioner återställs.

Läs vårt tidigare remissyttrande över förslaget ”Vissa förslag om personlig assistans”

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev