Funktionshinderfrågor i media

Det är naturligtvis inte bara DHR som är ute och debatterar i media gällande funktionshinderfrågor. Men vi har synts mycket senaste tiden och då i synnerhet när det handlar om arbetsmarknaden. På sidan DHR i debatten finns debattartiklar, radio- och tv- inslag som vi skrivit och deltagit i.

Just nu pågår en debatt om Arbetsförmedlingen och vad det innebär att privata och ideella aktörer ska ta över själva förmedlingen av arbete för arbetslösa. ”Risken är att de privata aktörerna kommer att vilja satsa mer kraft på att matcha de personer som står närmast arbetsmarknaden till jobb. Det ringer varningsklockor när det kommer in ett vinstintresse i jobbmatchningen”, säger DHRs ordförande Rasmus Isaksson i en artikel i tidningen Fastighetsfolket den 14 november.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev