Huvudförhandling i diskrimineringsfallet den 21 maj

På måndag den 21 maj klockan 9:00 återupptas huvudförhandling i Gävle tingsrätt angående om det var diskriminering på grund av bristande tillgänglighet när Lars-Göran Wadén inte fick åka med bussen för att hälsa på sin bror. Det är DHR som företräder Lars-Göran Wadén i diskrimineringsärendet mot Region Gävleborg.

Högsta domstolen har redan avgjort att det är Region Gävleborg, inte bussbolaget som kör linjen som är ansvarig om diskriminering har förekommit. DHRs tolkning av Högsta domstolens dom att det alltid är trafikhuvudmannen som är ansvarig om diskriminering förekommer inom den allmänna kollektivtrafiken.

Tillgänglig för kommentarer och på plats i tingsrätten:

Lars-Göran Wadén 070-766 24 09 eller lars-goran.waden@comhem.se

DHRs förbundssekreterare Ken Gammelgård 073-807 80 30 eller ken.gammelgard@olddhr.dev.daknight.se

Juridiskt ombud: Charlotta Lagnander, Lagborg Juridik 070-380 95 17 eller charlotta@lagborg.se
Bakgrund

Bakgrunden
Lars-Göran Wadén den 2 januari 2015 skulle åka med en av Region Gävleborgs bussar till sin bror för att äta middag, men han kunde inte åka med bussen. Anledningen var att chauffören hävdade att trappliften på bussen inte kunde användas för att han saknade utbildning för detta.

Han anmälde händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Men DO lade ned anmälan efter lång tids utredning. DHR beslutade då att driva ärendet vidare till tingsrätten. Målet med stämningen av Region Gävleborg är att få till en rättslig prövning av de nya paragraferna i diskrimineringslagen att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. DHRs stämning om otillgänglighet var den första enligt den nya diskrimineringslagen som inkluderade bristande tillgänglighet.

Tycker du att vårt arbete för att skapa ett mer tillgängligt samhälle och kring diskrimineringsfrågor är viktigt. Hjälp oss genom att bli medlem i DHR, endast 150 kronor första året, bli medlem!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev