Jaha, är det så jag ser ut?

Podden Hur tänkte ni nu? är tillbaka!

Denna gång om den egna självbilden och bilden andra har av mig– den skiljer sig åt. Och det kan bli en kollision att möta sig själv utifrån. Det händer alla, men i synnerhet om du också har en normbrytande funktionalitet.
Vi pratar med juristen Maria Chöler, som vi läst en krönika av. Den handlar om just detta med hur en uppfattas. Att ha en synlig funktionsnedsättning innebär att få frågor, som många gånger är kränkande, men som ändå måste bemötas.
– Det kräver att en är rustad för kommentarer och blickar, säger Maria.
Hon får medhåll av Åsa Strahlemo, ny ordförande i DHR, som säger att det är tröttsamt att endast bli sedd som en rullstol. Och att visa känslor öppet har sitt pris, det har Åsa fått erfara.

Lyssna här!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev