”Knäckande att ständigt väljas bort”

Måndag den 23 september publicerade Svenska Dagbladet DHRs debattartikel om problemet med att komma in på arbetsmarknaden om du har en funktionsnedsättning. Redan på söndagen kom den in i tidningens digitala upplaga.

Nedan finns artikeltexten inklistrad, och kan också läsas här

Dessutom publicerade Gefle dagblad samma dag (23 september) en debattartikel som DHR tillsammans med Diskrimineringsbyrån Gävleborg har skrivit. Budskapet är att fler diskrimineringsärenden bör prövas i domstol.

”Knäckande att ständigt väljas bort”

Att vara kvalificerad för jobb men ständigt bortvald, det kan knäcka vem som helst. Sociala krav vid upphandling och bättre stöd till egenföretagare med funktionsnedsättning kan vara vägar framåt, tror Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR.

Bortvald. Igen. Och så den där gnagande känslan av att din rullstol kanske bidrog till att du inte kom vidare i rekryteringsprocessen den här gången heller.
Varje vecka funderar människor med funktionsnedsättning över varför de nekats en tjänst. Och fastän Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsrapport visar att Sverige hade den högsta sysselsättningen i Europa förra året, så är arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning avsevärt högre än för andra. Människor med funktionsnedsättning upplever också i högre grad än andra diskriminering på arbetsmarknaden, med fattigdom och ohälsa som följd.

Vissa arbetsgivare tvekar fortfarande att anställa människor med funktionsnedsättning. Vi tror inte att orsaken är brist på information eller insatser. Det finns ju en rad stöd för arbetsgivare som vågar satsa; både ekonomiska, praktiska och personella. Kanske är det istället rädsla och attityder, att man målar upp problem som inte finns?
Många arbetsgivare ser dock positivt på mångfald och vill gärna anställa personer med funktionsnedsättning. Men ibland är kunskapen om målgruppen inte tillräckligt stor. För att nå målgruppen kan arbetsgivarna behöva se över sina rekryteringsmetoder och jobba aktivt med mångfald. Det kan vara små enkla åtgärder som att i jobbannonser skriva att sökande med egen erfarenhet av funktionsnedsättning ses som meriterande. Eller att använda personer med synliga funktionsnedsättningar i sin reklam.
Mångfaldsarbetet behöver vara grundat i övertygelse och vilja och inte bara bestå av några vackert formulerade rader i ett policydokument.

DHR är positivt till sociala krav i samband med upphandlingar; att de arbetsgivare/företag som vill vinna upphandlingar måste se till att ha personal med olika erfarenheter, till exempel funktionsnedsättning. Att uppfylla sociala krav bör väga tungt i beslutsprocessen. Vi tror också det skulle behövas ett bättre stöd för personer med funktionsnedsättning som startar eget företag. Precis som anställd kan du i ditt företagande uppleva hinder på grund av din funktionsnedsättning, men i dag saknas kompensation för en del av de merkostnader som en funktionsnedsättning kan orsaka. Det kan till exempel handla om att du som egenföretagare inte kan arbeta lika många arbetstimmar per dag som en person utan funktionsnedsättning. Ett annat exempel är att det kan vara svårt att hitta tillgängliga lokaler till ett vettigt pris.

För flera år sedan visades att varje person som ges tillträde till arbetsmarknaden är en ren vinstaffär. I rapporten ”Dörrarna stängs innan alla fått plats” från 2012, framtagen av bland andra DHR, framkom att redan när en arbetslös person arbetar tio procent uppstår en samhällsekonomisk vinst. Det är en försiktig beräkning som utgår från en av arbetsmarknadens absolut lägsta löner: 16 600 kronor i månaden. Men att ha ett arbete handlar inte bara om ekonomi. Ett jobb ger också sammanhang och delaktighet i samhället och är i yttersta hand en mänsklig rättighet.
Trots det lagstadgade skyddet mot diskriminering i arbetslivet får många med funktionsnedsättning inte jobb ens under högkonjunktur. Och nu varnas det för en kommande lågkonjunktur.
För att få fler människor i arbete efterlyser vi därför:
• att fler arbetsgivare jobbar aktivt med mångfaldsfrågor och ser över sin rekryteringsprocess
• att sociala krav ges ökad tyngd i upphandlingar
• bättre stöd till personer med funktionsnedsättning som startar eget företag, för att främja konkurrens på lika villkor.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev