Kommentar till Malin Siwes ledare i Expressen den 10 mars

I en raljant ton kritiseras i dag DHR av Malin Siwe på Expressens ledarsida. Hon menar att vi har en konstig syn på pengar och att 65 kronor i månaden inte är något att bråka om. Summan avser abonnemangskostnaden för hjälpmedel, som har införts i Region Örebro. Malin Siwe väljer att helt bortse från fakta och vår beskrivning av den verklighet våra medlemmar befinner sig i.

Några synpunkter från vår sida:
1. Det som är en struntsumma för Malin Siwe är pengar som faktiskt räknas för den som lever med små ekonomiska marginaler. Många människor med funktionsnedsättning lever i arbetslöshet eller jobbar deltid och har det kämpigt med sin försörjning.
2. Abonnemangsavgifterna kommer i vissa fall, efter några år, att vida överstiga vad själva hjälpmedlet egentligen kostar regionen i inköp. Vi tycker inte att det är rimligt att användarna ska betala mer än vad ett hjälpmedel faktiskt kostar.
3. Många människor använder flera hjälpmedel. Beroende på hur regioner och kommuner prissätter abonnemangen framöver kan det bli dyrt för den som behöver flera hjälpmedel.
4. När abonnemangsavgifter väl har införts är risken stor för årliga höjningar.
5. Avgift för utprovning, förskrivning och serviceavgift för hjälpmedel är exempel på andra kostnader som kommuner och regioner ofta tar ut. Vi tycker oss se en trend där samhället tar ett steg tillbaka och där allt fler kostnader läggs på individen.

Vänligen
Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev