Se filmen!

Kvinnor med funktionsnedsättningar är överrepresenterade bland personer med ekonomiska bekymmer och dålig hälsa. I dag lanserar DHR en film där kvinnor själva berättar om sin situation och hur de blivit bemötta. ”Jag var 16 år när jag erbjöds förtidspension, det säger allting om hur de såg på mig som människa och mina möjligheter att få ett vanligt jobb”, säger Emelie som medverkar i filmen.

Personer med funktionsnedsättning lever generellt i större fattigdom och utsatthet än andra grupper, men kvinnor med funktionsnedsättning är extra drabbade. Varannan ung kvinna med funktionsnedsättning har upplevt problem med sin försörjning.

Tillsammans med produktionsbolaget Each and Other har DHR tagit fram en film som uppmärksammar ojämställdheten för gruppen och skapar underlag för vidare debatt. Några kortare klipp avsedda för sociala medier och för att skapa opinion har också tagits fram.

–   Vi lyfter fram strukturella problem med fakta och statistik men det viktigaste är att kvinnor med egna upplevelser av ojämställdheten kommer till tals. Vi är kvinnor som sällan hörs i jämställdhetsdebatten. Det är synd eftersom vi har viktiga saker att berätta, inte bara om vad som är problematiskt utan framförallt hur vi kan skapa förändring, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Se filmen här

Syntolkad version av filmen

Korta filmer för spridning på social medier finns här

Nya nätverk

Projektet Funktion Femmes arbetar nu vidare med att knyta samman personer från arbetsgivarsidan som brinner för frågor om mångfald och inkludering, med kvinnor från funktionshinderrörelsen. Syftet är att skapa nya nätverk, dela erfarenheter och diskutera vad som fungerar för att få fler kvinnor med funktionsnedsättningar i arbete och hur vi kan synliggöra fler positiva förebilder. Projektet kommer även fortsättningsvis rikta sig till arbetsgivarorganisationer, fackförbund och utbildningssamordnare samt funktionshindersrörelsens internt.

Albin Hagberg är projektledare för Funktion Femmes. Han säger att det vore naivt att tro att en arbetsgivare går från att ha sett produktionen till att börja anställa kvinnor med funktionsnedsättning direkt.

–  Däremot tror jag att vårt projekt kan vara en ögonöppnare och bidra till att synliggöra orättvisor som det tidigare inte pratats mycket om i jämställdhetsdebatten, säger han.

Det tar tid att bryta fördomar och rädslor hos människor och gruppen kvinnor med funktionsnedsättning ofta är utsatt för dubbel diskriminering.

–   I projektet har vi dock många kvinnor med en stark röst som kan vara förebilder för andra kvinnor. Samtidigt har vi ett stort nätverk inom näringslivet som brinner för inkludering och mångfald, men som kanske saknar kunskap inom just funktionshinderfrågor och tillgänglighet, säger Albin Hagberg.

För mer information om projektet, var god kontakta:

Albin Hagberg, 070 – 194 32 39, 08 -685 80 39, albin.hagberg@olddhr.dev.daknight.se

Fotnot: Emelie heter egentligen något annat.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev