Med anledning av coronaviruset

Med anledning det nuvarande läget gällande spridningen av Coronaviruset kommer här information och rekommendationer till avdelningar och distrikt

  • Tvätta händerna ofta!
  • Hosta och nys i armvecket!
  • Undvik att vidröra ögon, näsa och mun.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Använd gärna handsprit.
  • Håll er uppdaterade och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Avdelningar och distrikt ansvarar själva för att kurser, styrelsemöten och andra aktiviteter genomförs på ett säkert sätt. Förbundsstyrelsen uppmanar dock till försiktighet och att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Förbundsstyrelsen beviljar senareläggning av årsmöten under förutsättning att förbundet informeras om detta och att bokslut och verksamhetsrapporter är förbundskansliet tillhanda senast 13 juni 2020. Observera att datumet kan komma att skjutas fram beroende på händelseutvecklingen.

Vi uppmanar avdelningar och distrikt att hålla sig informerad om vilka krav som gäller för att tillhandahålla eventuella kommunala eller regionala bidrag.

DHR:s förbundsstyrelse
2020-03-11

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev