Mer funktionshinderpolitik behövs i budgeten

Vårbudgeten som presenterades av finansminister Magdalena Andersson innehåller få nyheter som rör personer med en funktionsnedsättning. DHR hade önskat fler förslag inom jämlik hälsa och personlig assistans. Det var främst inom jämställdhetsområdet som regeringen valt att göra satsningar.

Medel kopplade till Metoo-rörelsen och kvinno- och tjejjourerna
I budgeten ges det medel för att bekämpa sexuellt våld och trakasserier i samhället och på arbetsplatserna. Satsningarna sker främst inom skolan, socialtjänsten och en riktad satsning mot Arbetsmiljöverket. Upproret Slutvillkorat visade att trakasserier i samband med färdtjänstresor var vanligt och något som måste tas med i det fortsatta arbetet.

Regeringen skriver i budgeten att kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta och därför behovs jämställdhetsarbetet inom funktionshinderpolitiken prioriteras extra. DHR förutsätter av den anledningen att alla metoo-satsningar har ett tydligt funktionshinderpolitiskt perspektiv.

Det är bra att regeringen förstärker kvinno- och tjejjourerna med ytterligare medel. Jourerna som i de allra flesta fall drivs av ideella organisationer gör viktigt arbete för utsatta kvinnor. Undersökningar har dock visat att många av jourerna är otillgängliga, vilket gör att de inte kan hjälpa kvinnor med en funktionsnedsättning. Kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning måste ges samma rätt till hjälp och skydd som alla andra kvinnor ser DHR att del av de nya medlen går till att öka tillgängligheten till jourerna.

Arbetsmarknad
Regeringen konstaterar som i varje budget att personer med funktionsnedsättning har det svårare på arbetsmarknaden än övrig befolkning, det utan att några nya förslag läggs på området.

Det görs en satsning på att ungdomar ska få sommarjobb som ska administreras av Arbetsförmedlingen. Här måste Arbetsförmedlingen enligt oss se till att ungdomar med en funktionsnedsättning inkluderas, för sommarjobb är ofta inkörsporten till ett arbete senare i livet

Det flaggas också i budgeten för utredningen som pågår om att studie- och yrkesvägledningen ska lägga förslag om hur personer med funktionsnedsättning lättare ska få arbete.

– Budgeten innehåller få förslag som berör våra medlemmar. De satsningarna som görs när det gäller våld och sexuella trakasserier måste ha ett tydligt funktionshinderpolitiskt perspektiv säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev