Nya avgifter för hjälpmedel oroar DHR

Regioner och kommuner har i allt högre grad börjat ta ut avgifter för hjälpmedel. Det oroar distrikten inom DHR, som ser att hjälpmedelsförsörjningen blir allt mer ojämlik.

Det är inte rimligt att bostadsorten ska avgöra om du ska ha råd med det hjälpmedel som du behöver för att kunna jobba och vara aktiv i samhället. Men trots att en jämlik hjälpmedelsförsörjning borde vara en självklarhet i ett solidariskt samhälle går utvecklingen i motsatt riktning. Vi inom DHR har länge noterat en oroande trend – att regioner och kommuner i allt högre grad börjat ta ut avgifter för hjälpmedel. Det är djupt oroande eftersom det slår mot människor som redan i dag är marginaliserade. Många människor med funktionsnedsättning lever i arbetslöshet eller jobbar deltid och har det kämpigt med sin försörjning. Avgiftsbeläggning på hjälpmedel blir en ny ekonomisk börda, som i värsta fall kan leda till att folk avstår från de hjälpmedel som de behöver och har rätt till.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle här

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev