Positivt att hanteringen av bilstödet ses över

DHR har länge jobbat för ett bättre bilstöd, så att människor med funktionsnedsättning ska få större frihet, oberoende och ökade möjligheter att delta i samhällslivet. I den allmänna debatten och i ett remissvar hösten 2019 har förbundet uppmärksammat flera problem som regeringen nu vill utreda.

I dag kom besked om att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att lämna förslag på hur Trafikverket kan stärka och effektivisera bedömningar av behov av fordonsanpassning, inför prövning av rätten till bilstöd.

Samtidigt får Försäkringskassan i uppdrag att lämna förslag på hur hanteringen av handläggningen av enklare bilstödsärenden ska kunna ske snabbare. I dialog med Transportstyrelsen ska Trafikverket också lämna förslag på hur kunskapen om fordonsanpassning och teknikutvecklingen på området bäst kan systematiseras. Syftet är att fler personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att färdas ergonomiskt och trafiksäkert i motorfordon.

–        Vi har länge påtalat problemen med bland annat de långa handläggningstiderna, som ofta är år och inte månader, och är glada för att regeringen vill förbättra bilstödet på flera fronter. Dock ser vi ett stort behov att flytta hela hanteringen av bilstöd från Försäkringskassan till Trafikverket, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

DHR menar att handläggarna på Försäkringskassan inte har den kompetens som krävs för att hantera ärendena, som bli allt mer tekniska.

–        Saknas kompetensen finns också risken att besluten blir felaktiga, säger Åsa Strahlemo.

För mer information och kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@olddhr.dev.daknight.se

DHR:s remissvar från 2019 finns här: http://olddhr.dev.daknight.se/remissvar

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev