Rättighetsikoner ska lyfta funktionshinderfrågorna

På den Internationella funktionshinderdagen den 3 december bjuder DHR i samverkan med Scandic Hotels in till världspremiär och visning av de nya Rättighetsikonerna. De grafiska symbolerna ska bidra till att synliggöra funktionshinderfrågorna i Sveriges arbete med Agenda 2030.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett viktigt dokument som DHR och funktionshinderrörelsen ofta hänvisar till. Lika viktiga är de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som Sverige har åtagit sig att försöka uppnå.

– Det kan vara svårt att se kopplingen, men de globala målen förutsätter mänskliga rättigheter. Genom de nya Rättighetsikonerna har vi försökt skapa samband och begriplighet, säger Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR.

Tretton ikoner

Med hjälp av pengar från SIDA har DHR kunnat etablera ett samarbete med The New division, en svensk byrå som också har tagit fram symbolerna för Agenda 2030.

– De globala mål som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning har kopplats till ett urval av konventionens artiklar. Utifrån det har vi skapat 13 grafiska symboler som kan laddas ned och användas kostnadsfritt av alla som jobbar med frågorna. Själva utställningen har tagits fram med hjälp av Canon och Inprint, säger Janna Olzon, kommunikatör på DHR.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, är glad för att Rättighetsikonerna ska lanseras;

– Vår förhoppning är att de här grafiska symbolerna på ett enkelt sätt ska kunna illustrera ganska komplexa frågor och göra dem mer synliga och kända. Vi hoppas också att symbolerna ska inspirera till samtal och diskussion om hur vi kan förbättra livsvillkoren för alla med funktionsnedsättning, säger han.

Läs hela pressmeddelandet här

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev