Repliker gällande vår bilstödsartikel

 

 

Försäkringskassans verksamhetsområdeschef för funktionsnedsättning Andreas Larsson skrev i en replik angående debattartikeln om nedskärningar i bilstödet att det var en konsekvens av ny lagstiftning. Repliken kan läsas här

DHR och övriga undertecknare av den första debattartikeln svarade i en slutreplik, att Försäkringskassan driver fram en snäv tolkning av lagen. Tillämpning av den nya lagen om bilstöd begränsar mobiliteten för många funktionsnedsatta. Det var knappast lagens intention.

Vår slutreplik i Göteborgsposten kan du läsa här
Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev