Skrota begreppen ”grundläggande behov” och ”andra personliga behov”

DHR skickade den 22 december in ett svar på socialdepartementets promemoria ”Vissa förslag om personlig assistans”. Promemorian har förslag om tydligare skrivningar kring att det ska vara möjligt att få assistans under väntetider vid aktiviteter. Vi anser att man ska stryka begreppet ”i samband med aktivitet” eftersom begreppet ”aktivitet” riskerar att tolkas på ett så restriktivt sätt som möjligt, till nackdel för assistansberättigade personer. Det är också rimligt att det är personers behov av assistans som ska vara avgörande, inte en särskild aktivitet. Det är bra att bestämmelser införs för väntetid i samband med aktiviteter. Försäkringskassan nuvarande och enligt oss helt felaktiga tolkningar av Högsta Förvaltningsdomstolens domar ska gälla vid bedömning av assistansbehovet.

Regeringen föreslår att de så kallade 2-års omprövningarna ska avskaffas om inte det blir ”väsentligt ändrade förhållanden”. DHR anser att det är ett bra förslag att 2-års omprövningarna, som orsakat mycket oro för alla som har personlig assistans. Begreppet ”väsentligt ändrade förhållanden” måste också definieras tydligare så att Försäkringskassan inte fortsätter att göra godtyckliga bedömningar när det gäller assistansen. Dock bör vara möjligt att få en 2 års omprövning om det är positivt för personen som har assistans.

I vårt svar lyfter vi fram att begreppen ”grundläggande behov” samt ”andra personliga behov” ska skrotas och ersättas med ett enda begrepp. De två nuvarande begreppen objektifierar assistansberättigade på ett sätt som inga andra personer behöver utsätta sig för. Enbart assistansberättigade behöver rangordna så tydligt sina behov och dessutom dela in behoven i två kategorier.

Slutligen kräver vi att de nya bestämmelserna börjar gälla så snart det bara är möjligt. Fram till den 31 mars kan många personer som är berättigade till assistans idag få den neddragen eller indragen av Försäkringskassan. Vilket ger både stora personliga konsekvenser och konsekvenser för samhället.

Vårt remissvar i sin helhet på promemorian ”Vissa förslag om personlig assistans”

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev