Riksrevisionen: Stora effekter av nekad sjuk- och aktivitetsersättning


Riksrevisionen släppte på tisdagen en rapport om nekad sjuk- och aktivitetsersättning (SA). Rapporten visar att bli nekad SA är förödande för personen både när det gäller ekonomin och den egna hälsan. Konsekvenserna för de människor som drabbas är så stora att regeringen uppmanas att ändra reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning.

När det gäller hälsan visar det sig att de som nekats SA genomsnittligt legat på sjukhus 34 dagar sett över en treårsperiod vilket är långt över genomsnittet. Vidare förlorar de som nekats SA i genomsnitt 125 000 kronor per år och det gäller människor som ofta redan har en svår ekonomisk situation. Det är en förlust av inkomst som andra bidrag inte kan täcka upp. Möjligheten till att få ett arbete är också mycket liten då detta är en grupp människor som står långt från arbetsmarknaden.

Det går att göra tydliga paralleller till de som fått sin personliga assistans indragen. Om nekad SA ger både kraftigt försämrad ekonomi och försämrade hälsa är risken överhängande att samma saker gäller för de som fått indragen assistans. DHR har direkt och via medieuppgifter fått vittnesmål om personer som fått kraftigt försämrade hälsa efter att de fått sin assistans indragen. För personlig assistans ger en möjlighet till förvärvsarbete, ett meningsfullt socialt liv och hålla sig aktiv. En mycket viktig del för att uppnå jämlik hälsa för personer med omfattande rörelsenedsättningar.

– Riksrevisionen rapport är en skrämmande läsning och vi är övertygade om att hälsan för de som får indragen personlig assistans påverkas på samma sätt som de med nekad sjuk- och aktivitetsersättning säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR.


Tycker du att det här var en intressant nyhet och vill stödja vårt arbete,
bli medlem!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev