Turist-Sverige ska vara till för alla

DHR har svarat på en remiss från Näringsdepartementet om hur turismen i Sverige kan öka. Betänkandet heter ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” Utgångspunkten i förslaget är bra men det måste till ett tydligare ställningstagande om att turismen ska vara till för alla.

För turismen för personer med funktionsnedsättningar ska inte vara en särskild form av turism. Utan finnas med i alla delar av besöksnäringen så som naturturism, kulturturism, måltidsturism, evenemang och möten.

För att det ska kunna uppnås måste den nationella strategin för turism kopplas till den nationella strategin för funktionshinderpolitiken. DHR som länge har arbetat med både universell utformning och turism i olika former, är en utmärkt samarbetspartner för att vara med och utveckla den nationella strategin för turism och ge besöksnäringen en öka kompetens på området.

Under många har DHR påvisat och fört fram att den digitala tillgängligheten och användbarheten inom turismen är undermålig. Det gäller allt från användargränssnittet, till utbudet av varor och tjänster och bokningar kan sällan göras online. Här måste stora förbättringar göras de kommande åren om Sverige ska vara trovärdigt som ett turismmål för alla.

Ha perspektivet ”hela resan” för transporter och kommunikationer har varit DHRs utgångspunkt sen lång tid tillbaks. Om alla ska kunna inkluderas och ha tillgång till aktiviteter som helhet, är en förutsättning att företag som transporterar besökare till och från sin anläggning eller till och från olika aktiviteter, tar ansvar för att transporterna är universellt utformade.

– Vi vill att Sverige ska bli det världsledande varumärket för universellt utformad turism. DHR har en unik kompetens för att för att göra det möjligt! säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR

Läs hela vårt remisssvar 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev