Sommaren 2018 fick DHR en ny visuell identitet. Det är drygt ett decennium sedan det tidigare grafiska uttrycket togs fram. Både samhällsutveckling och medielandskap har sedan dess förändrats drastiskt. Då var trycksaker och annonser utgångspunkten för att synas. Idag är det digitala kanaler som webb, sociala medier, bloggar med mera.

Att hela förbundet, från norr till söder, syns med en enhetlig kommunikation är nödvändigt. Konkurrensen bland alla de som också vill ta plats är stenhård. I en tid med krympande medlemsunderlag signalerar en ny grafisk profil att DHR är en utåtriktad och kreativ organisation redo att ta sig an framtiden.

Det är viktigt att lyssna på vad medlemmarna tycker, och så har också gjorts. Lika viktigt har varit att lyfta blicken och se sig omkring. Vilka andra är som vi, och hur kommunicerar de? Vilka vill vi nå med vår kommunikation, hur kommunicerar de? Vet de vad vi gör? Förstår de oss?

En del medlemmar kommer tycka att de inte känner igen sig längre. Och utan tvivel kommer några tycka att den nya visuella identiteten är förskräcklig. Det är oundvikligt när förändringar som denna görs. DHR uppdaterar och anpassar inte sin kommunikation bara för att, utan syftet är att synas och höras externt, utanför oss själva. Det är mottagaren, den vi vill nå med vårt budskap och vårt uttryck som är viktig. Då måste ibland de egna känslorna ställas åt sidan.

Varumärket DHR ska kommunicera ett bra och framåtsyftande budskap, tillsammans med våra kärnvärden Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Vårt övergripande budskap Rättigheter är möjligheter kommer också att, tillsammans med logotyp, typsnitt, färger, symboler, tilltal, bildspråk ge effekt på verksamheten. Inte av sig själv, så klart. Det är vad vi gör av det som betyder något. Men en framåtsyftande visuell identitet och ett starkt budskap är en god hjälp. Och kan förhoppningsvis ge energi.

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev