DHR:s integritetspolicy

Uppdaterad: 2019-11-14

Så här hanterar vi dina personuppgifter

I samband med din ansökan om att bli medlem i DHR lämnar du också de här personuppgifterna till oss:

 • för och efternamn
 • personnummer
 • adress
 • e-post
 • telefonnummer
 • om du har nedsatt rörelseförmåga eller annan funktionsnedsättning,
 • om du är anhörig till person med funktionsnedsättning

Det går också att välja att inte uppge eventuell funktionsnedsättning.

DHR behöver hantera dina personuppgifter både för att behandla din ansökan om medlemskap och för administration av medlemskapet. Det handlar om avdelningstillhörighet, inbetalning av avgifter med anledning av ditt medlemskap och andra betalningar, förtroendeuppdrag och samarbetspartners. 

Vi delar medlemmars personuppgifter med de avdelningar och distrikt som medlemskapet avser. Vi delar även medlemmars personuppgifter med tryckerier och de som producerar taltidning, drift av medlemsregistret, ekonomihanteringssystem, samarbetspartners gällande kollektiva förmåner och IT-leverantörer.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i DHR är nödvändig för fullgörandet av medlemskapet och den lagliga grunden är uppfyllande av avtalsförpliktelser.

När det gäller prenumeration av tidningen Funktionshinderpolitik samlar vi in följande personuppgifter:

 • för- och efternamn
 • adress
 • e-post
 • telefonnummer

Vi behöver hantera dessa uppgifter för att skicka beställda exemplar av tidningen samt skicka fakturor och information rörande prenumerationen. Vi samlar även in e-postadresser på hemsidan för tecknande av prenumeration av nyhetsbrev.

De personuppgiftsbehandlingar som utförs i samband med hantering av personuppgifter med anledning av prenumerationer och utskick av nyhetsbrev är nödvändig för att DHR har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

Lagring av personuppgifter

Principen som används vid fastställande av lagringsperioden av dina personuppgifter är att personuppgifterna inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålen för vilka personuppgifterna behandlas, om inte annan lag eller författning kräver bevarande av personuppgifter längre tid än angivet.

Medlemmens rättigheter

Medlemmar har alltid rätt att kontakta DHR i syfte att begära rättelse, få information om vilka uppgifter som behandlas om en själv eller vid överföring, radering eller begränsning av sina personuppgifter.
Kontakta då oss på info@olddhr.dev.daknight.se eller på 08-685 80 00. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvar

DHR med organisationsnummer 802000–6352 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud är Eugenia Rudenberg och kan kontaktas via mejl på eugenia.rudenberg@olddhr.dev.daknight.se eller på 08- 685 80 36.

DHR
Storforsplan 44, Box 43, 123 21 Farsta
Telefonnummer: 08-685 80 00
Organisationsnummer: 802000–6352

 

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev