Kroppens effekt på livet är en myt

Annika Ödling, kurator och Lyckselebo är skitnöjd att hon överlevde. Och för Karro finns det inget hon vare sig kan sörja eller sakna. Medan Janna aldrig har behövt reflektera över frågan om varför hon kan gå.
Det vi värderar som liv är väldigt personligt. Både Annika och Karro är överens om att det är de mellanmänskliga sakerna i livet som gör det värt.
– Att lära sig leva i en ny kropp – ja, det gör man ju. Det är inte det som är grejen. Utan det är all logistik och planering som tar så himla mycket tid och energi, säger Annika Ödling.
Tillsammans med Annika resonerar Karro och Janna om varför nyfikna frågor mest handlar om diagnos, olycka, sjukdom när det är mer intressant att prata om hur livet fungerar med fysiska begränsningar.

Februari 2021

Jaha, är det så jag ser ut?

Den egna självbilden och bilden andra har av mig– den skiljer sig åt. Och det kan bli en kollision att möta sig själv utifrån. Det händer alla, men i synnerhet om du också har en normbrytande funktionalitet.
Vi pratar med juristen Maria Chöler, som vi läst en krönika av. Den handlar om just detta med hur en uppfattas. Att ha en synlig funktionsnedsättning innebär att få frågor, som många gånger är kränkande, men som ändå måste bemötas.
– Det kräver att en är rustad för kommentarer och blickar, säger Maria.
Hon får medhåll av Åsa Strahlemo, ny ordförande i DHR, som säger att det är tröttsamt att endast bli sedd som en rullstol. Och att visa känslor öppet har sitt pris, det har Åsa fått erfara.

Januari 2021

Coronakarusellen

Är din oro ohjälpsam? Schemalägg den!

Det vi alla lever i nu, är Karros ”normala”. Är du van vid att inte ta något för givet och tvingas lösa problem som andra överhuvudtaget inte tänkt på är en värdefull erfarenhet som kan användas i att lösa problem och möta oron.

Tobias Holmberg upplevde många oroliga dagar när han ville covid-testa sig eftersom han hade symtom och tillhör en riskgrupp. Efter att ha skickats mellan 1177 och Vårdcentralen ett par gången utan att komma fram, lyckades han ta sig igenom systemet genom att ”fuska” sig till ett test. Som var negativt, tack och lov. Men under fem dagar var hans oro enormt stor, och så ska det ju inte behöva vara.
– Det är inte fel att vara orolig för Covid-19, säger Erik Andersson, psykolog och forskare på KI.

Men det vi kallar ohjälpsam oro är inte bra, utan tar över och ger sömnproblem med mera. Pröva att schemalägg din oro, är Eriks råd. Och tänk mer på vad du kan göra, istället för vad du inte kan göra. Det låter sig lätt sägas, och kräver disciplin. Men vad har vi att välja på? Ohjälpsam oro och sömnlöshet, att strunta i restriktionerna? Lite disciplin är en bättre lösning.

December 2020

Coronakarusellen

En upprörd socialminister

I en tid av pandemi blir det extra tydligt att när det generellt pratas om personer med funktionsnedsättning blir bilden ensidigt negativ. Fusk och kriminalitet inom assistansen och SKR som innan sommaren gick ut hårt om lagstöd för att kunna neka hemtjänst till de som under sommaren vill bo i annan kommun, det sammantaget ger en allt annat än positiv bild.
Den komplexa situationen av att uppleva sig som både osynliggjord och en ekonomisk samhällsbörda – det pratar vi om i detta avsnitt med Lena Hallengren, socialminister (S).
– Jag hör vad ni säger, säger ministern. Men hon håller inte med om att det är en fuskdebatt igång igen kring assistansen, utan det handlar om att värna välfärdssystemen från den kriminalitet som förekommer.
Men Lena Hallengren är fortfarande upprörd över hur en del kommuner uttryckte sig före sommaren om att vägra sommarboende hemtjänst.

November 2020

Coronakarusellen

Min andedräkt är full av Covid!

Att ”nightinggala” – att vara snäll på sina egna villkor och strunta i mottagarens behov av snällheten – är något många personer med funktionsnedsättning utsätts för. Karolina Celinska och Janna Olzon på DHR pratar med Pia-Lena Krischel, kommunikatör och ombudsman på Synskadades Riksförbund Stockholm-Gotland om snällism. Pia-Lena, som myntat begreppet nightingala, säger i samtalet att om hon inte faller på knä av tacksamhet inför en taxichaufför, blir hon den otacksamma apan istället.

Gränslandet mellan snällism och generell vänlighet är något vi alla behöver fundera många varv kring. I podden pratar Karolina och Janna om vikten av kommunikation och att sluta förutsätta att vi är okunniga om vår egen funktionsnedsättning. Var och en måste få göra saker på sitt vis – du har nog råd att ta dig den tiden.

Är behovet av att vara snäll större än att låta människor vara självständiga?

-Pandemin är toppen, för nu under den sociala distanseringens era blir vi inte överfallna av nigtinggalare, säger både Karolina och Pia-Lena.

Oktober 2020

Coronakarusellen

Träna bort smärtan med TV-reklam!

Karolina Celinska och Janna Olzon drar igång sin Coronakarusell efter sommaruppehållet och undrar hur det ska bli när snö och slask inte gör det lika kul att vara ute längre. Hur ska en hålla sig igång när kylan kommer? Pandemin påverkar ju allas hälsa. Jobbar du hemma har vardagsmotionen som vägen till och från jobbet, försvunnit. Och inte är det många som vågar sig till gymmet i denna tid.
– Via olika steg- och hälsoappar kunde vi se en dramatisk nedgång av människors aktivitet över hela världen under ett dygn i mars, säger Elin Ekblom Bak, docent och doktor i fysiologi vid GIH med inriktning på folkhälsa. Att inte kunna röra sig som man vill gäller alla för närvarande, det är unikt. Hur tänker Elin kring yttre förutsättningar och inre motivation i förhållande till att ha nedsatt rörelseförmåga? Måste man alltid träna? Och vad innebär det att vara mentalt aktiv eller mentalt passiv? Peter Ojala, kollega till Karro och Janna men också elitidrottare, vågar sig inte till gymmet längre. Istället tar han sig ut och rullar varje dag cirka 4 mil.
– Det tar två timmar och jag mår så himla mycket bättre efter det. Hans inre motivation handlar framförallt om att slippa smärtan, det hjälper träningen med. Peter tipsar också om Parasportförbundets nysläppta app para-me.se/, via den kan du hitta var i landet du kan träffa andra och träna ihop.

September 2020

 

Coronakarusellen

#Always in quarantine

Det är lätt att måla allt i svart i denna tid av kris. Men också positiva förändringar kan ses, säger Albin Hagberg, projektledare för DHR:s jämställdhetsprojekt Funktion Femmes – För ekonomisk trygghet för kvinnor med funktionsnedsättningar.
Diskrimineringen gentemot kvinnor generellt i samhället påverkar självklart kvinnor med funktionsnedsättning. Men det har inte varit en stor fråga inom funktionshinderrörelsen. Fokus har varit att det är lika för alla när det handlar om funktionshinder och tillgänglighet. Men det är skillnad på att vara man eller kvinna, att ha eller inte ha en funktionsnedsättning och så vidare. Det är många olika maktordningar som kan sammanfalla, vilket kräver flera olika åtgärder.
– Oavsett Coronan är det jobbigt – karantänen är en extremare version av det liv jag har annars, och allt tar längre tid än vanligt, säger Angela Åkvist, en av de unga kvinnor som filmas i projektet.

Juli 2020

Coronakarusellen

På grund av den rådande situationen

Vi är friska, hälsar Karro och Janna, men vi saknar kultur- och konstupplevelser live. Så vi ringer upp Clara Diesen, poet och med i curatorsgruppen Muskot som i juni hade en utställning på Färgfabriken i Stockholm. Utställningen kallade de Isolering-Kommunikation. Konsten lades ut på golvet med mycket luft mellan så ingen besökare skulle krocka med någon annan. Konstnärerna som valdes ut hade alla något att berätta om den tid vi lever i just nu.
Och så får vi poesi uppläst av Clara – en dikt av henne själv och en av Simon Skuteli. Detta bara måste ni höra!

Juni 2020

Coronakarusellen

Smitta varandra med skratt!

– Coronapandemin griper tag i vår mest grundläggande existentiella oro – den om överlevnad.

Det säger organisationspsykolog Jonas Mosskin i det tredje samtalet i serien Coronakarusellen.

En del människor är mer oroliga än andra, många av berättigade skäl. Men så är det dem som är oroliga i största allmänhet, vilket kanske är ett uttryck för osäkerhet och brist på kontroll. Och oro smittar precis som skratt gör, vi blir oroliga för att andra är oroliga.

Livet har blivit lite tråkigt när allt vi tycker är kul ställs in. Men vi får inte sluta att skratta och ha roligt – vi behöver smitta varandra med skratt.

Juni 2020

Coronakarusellen

Det empatiska samhället

Den här gången pratar vi med Martin Klepke, politisk redaktör på tidningen Arbetet, som i början av maj skrev en text med rubriken ”När underliggande sjukdom fick samma klang som känd av polis”. Den handlar om den oro vi känner då en ung människa dör i Covid-19, tills vi med en lättnadens suck konstaterar att den unga människan också hade en ”underliggande sjukdom”. Då var det inte så farligt, då rör det inte mig eller de mina… Visst handlar om rädsla, säger Martin, men det är också ett uttryck för hur viktigt det är att vi på ett strukturerat sätt tillsammans formar ett empatiskt samhället. Den empati som omgivningen känner måste stärkas, speciellt i dessa coronatider. Döden är inte mindre fruktansvärd om den som dog har en underliggande sjukdom. Det är ju våra medmänniskor det handlar om, oavsett.
Maj 2020

Coronakarusellen

Empatiskt minne efter Corona?

Vi pratar med Birgitta Andersson, som länge varit en stark funktionshinderpolitisk aktör och som på 90-talet var ordförande för DHR. Utifrån en bloggtext hon skrev i mars pratar Karro och Janna tillsammans med Birgitta om vad det innebär att vara instängd. De begränsningar som de flesta upplever i sin tillvaro i dag, är ju vad de med funktionsnedsättning upplever alltid. Kommer den gemensamma erfarenheten av instängdhet vi upplever i dag, kommas ihåg och skapa empati sedan för dem som alltid har det så, frågar vi oss.

Maj 2020

Ingen vill vara man!

Tre helt olika män. Alla tre värjer sig mot den gängse mansbilden. Uje Brandelius lever i fantasin och ser sig hellre som människa än man, Järnmannen Anders Olsson menar att manlighet är att dela med sig av det viktiga i att inte ge upp. Anders Karlsson vill vara en så bra pappa det går utifrån de förutsättningar han har. Ingen vill vara ”man”.

I samhället finns en föreställning om mannen som tuff, drivande och som någon som framförallt har en stark kropp. Vad eller vem är det som vidmakthåller den bilden?

 

April 2020

Att arbeta – är inte det lite väl överskattat?

I tidigare avsnitt har Karolina Celinska och Janna Olzon resonerat kring identitet och hur den skapas. I detta avsnitt pratar de om att normen är att du ska kunna jobba – det är det enda som tycks skapa verkligt värde.

Personer med funktionsnedsättning kan mötas av ”Du får ju ändå det du behöver …” Det är alltså någon annan som definierar en människas behov. Samtidigt är det så att vårt välfärdssystem inte längre täcker in många av de människor som står långt från arbetsmarknaden.

Om detta pratar Carina Moen som länge har stått till ”arbetsmarknadens förfogande”, men som har hamnat i projektträsket där inte hennes utbildning utan hennes funktionsförmåga är meriten. Karolina och Janna pratar också med sociologen Roland Paulsen om varför arbete i dag är en värdemätare. För så har det ju inte alltid varit.

 

Februari 2020

Är det här min kropp?

En kropp har vi ju alla, men den är kopplad till hur förväntningarna är på hur en kropp ska se ut, kunna göra och användas till. Vi pratar om våra kroppar ur ett annat perspektiv än som brukligt i detta avsnitt av podden Hur tänkte ni nu? med Karolina Celinska och Janna Olzon från DHR.

 

Januari 2020

Politiskt korrekta DHR säger ”lämna ingen utanför”. Bra eller pinsamt naivt? 

I detta avsnitt pratar Janna och Karolina från DHR om det här med att arbeta för mänskliga rättigheter och att ingen ska lämnas utanför. Det är viktigt att förstå sina rättigheter, och att ingen exkluderas i arbetet att nå de globala målen i Agenda 2030. 

Fast är inte det lite väl pretentiöst och kanske till och med naivt? Och varför är att vara politiskt korrekt så negativt laddat? Inte för oss, men det är ett skällsord för att tysta ner debatten. Helt enkelt ytterligare en härskarteknik. 

Med i samtalet är Sofia Svarfvar, policysamordnare på Concord och Parasto Backman, grafisk formgivare och en av initiativtagarna till PK-dagen. 

 

December 2019

 

Idioter kostar för mycket

Vad gör vi när vi förlorar striden mot myndigheten, som egentligen var satt att hjälpa oss? När handläggaren blir en motpart, som vi tvingas kriga mot? I Hur tänkte ni nu? pratar Karolina Celinska och Janna Olzon om maktförskjutningen mellan medborgare och myndigheter, och hur vi kan reagera när allt går snett. De samtalar med forskare som bekräftar att det faktiskt har skett en förändring vad gäller medborgarnas förhållande till myndigheter, där attityden till personer med funktionsnedsättning i mångt och mycket börjar likna 1800-tal. Idioter kostar för mycket, tyckte man då. Ja, det kan man tycka än i dag…

 

Oktober 2019

Nån jävla nytta ska jag väl ha av mitt utanförskap?

Samtalen i detta avsnitt av Hur tänkte ni nu? böljar fram och tillbaka mellan frågor som Vill rörelsen vara mainstream, alltså en del av ”den stora massan”? Vem skapar min identitet – jag själv eller det omgivande samhället? Och är dagens ungdom en passiv och curlad generation?
Och var i ligger privilegiet att få åka färdtjänstbuss, egentligen? ”Ingen i hela världen ser mig som privilegierad när jag kommer till ett möte via en färdtjänstbuss”, som Claes Hultling säger.

 

Juni 2019

Gå eller rulla – alla kan knulla

– Får du ditt grundläggande behov av sex tillfredsställt med hjälp av assistansen? Frågan är ju absurd, eftersom sexualitet är ett grundläggande mänskligt behov. Men sexualitet saknas i Försäkringskassans bedömning av grundläggande behov när det handlar om personlig assistans. Denna gång pratar Karro och Janna om det alla tänker på, de flesta gör, men ingen pratar om –alltså sex, och då med fokus på att ha en funktionsnedsättning. Vi tar det från början – den första dejten, vidare till den personliga assistenten till sexologen som säger att det inte handlar om sex utan om arbetsterapi.

 

April 2019

 

Är det dödsstraff på att kalla någon för handikappad?

Det finns få områden som är så laddade som de ord och begrepp som finns i överflöd inom funktionhinderrörelsen. Det är så enkelt att göra fel, och många är det som snabbt är där och påpekar felet. Vi pratar med Niklas Källner som, utöver rollen som taxichaufför i Skavlan, skrivit boken Och bilen går bra? som handlar om kallprat. Skulle han kunna kallprata om funktionsnedsättningar? Vi utsätter honom också för ett PK-quiz som du inte får missa. Och hur är det på en scen – vad får eller inte får du säga där? Ann Westin, ståuppare, funderar tillsammans med oss.

Anna Vogel, språkforskare har skrivit en avhandling om laddade ord inom funktionshinderrörelsen. Hon kan en hel del om varför det ser ut som det gör.

 

December 2018

 

 

Demokrati – för alla?

Varför är det så få aktivister i Stockholm, och varför finns de så många i Göteborg? Ja, just det får ni inte svar på i detta avsnitt av podden. Vi pratar om demokrati ur olika aspekter och funderar på vad som behövs för att funktionshinderrörelsens ”it-moment” ska komma. Demokrati ska ju vara för alla, men är det verkligen det? Vi har just haft ett val, men det är inte alla förunnat att kunna bevara sin valhemlighet eller ens ta sig in i en vallokal. Så hur demokratiskt är det egentligen?

– Jag vill provocera och få folk att uppföra sig som folk, säger Anders Westgerd från GIL (Göteborgs Independent Living). Medan Veronica Kallander gått in partipolitiken efter många år som funkisaktivist. Vad är bäst? Eller är det lika bra?

 

Oktober 2018

 

Från skallmätning till duschmätning

– Allt avgörs i badrummet, säger Jonas Franksson, skådespelare och aktivist och som efter att ha tvingats duscha inför en arbetsterapeut upplever posttraumatisk stress.
Det finns beröringspunkter mellan dåtidens skallmätning av samer och tvångssterilisering av ”dåligt människomaterial” och dagens duschmätning för att få personlig assistans. Det är ingen upprepning av historien, under ytan finns förfärliga värderingar som vi måste tala om. Och det gör vi det här avsnittet.

 

Augusti 2018

 

Rullstol på krogen. Ok?

Hon fick inte köpa ett glas vin, och han fick inte åka med bussen. Skälet? De använder rullstol. Så ser diskriminering också ut i Sverige idag. Men varför är det så få anmälningar till DO? Varför vill inte människor berätta? Det handlar om ens självbild – att alltid förhålla sig till att omvärlden ser mig som ett objekt i en rullstol – vem är jag då?

 

Juni 2018

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev