Diskriminering

Tecknad bild på person som sitter på travade lådor där det står Fördomar, Historia, Sexism, Rasism, självbild och Förnekelse. Personen tittar ut över ett hav av många olika sorters människor samtidigt som hen säger Jag ser inga kvalificerade sökande ...

Skyddet mot diskriminering finns för att vi på egen hand ska kunna utöva våra rättigheter och skyldigheter. Rätten att inte bli diskriminerad gäller alla människor.

Men det finns fortfarande lagar som diskriminerar människor med funktionsnedsättning. Exempelvis omfattar hetslagstiftningen i brottsbalken inte personer med funktionsnedsättning.

DHR tycker att

Fortfarande finns lagar som diskriminerar människor med funktionsnedsättning i Sverige. Hetslagstiftningen i brottsbalken omfattar inte personer med funktionsnedsättning. Det är nödvändigt att hetslagstiftningen uppdateras, menar DHR. Förbuden mot diskriminering på olika områden är viktiga politiska markeringar som påverkar människors inställning till varandra. Lagarna förmedlar och återspeglar normer och värderingar i samhället.

Bristande tillgänglighet är diskriminering

DHR har länge arbetat för att bristande tillgänglighet ska definieras som diskriminering. År 2015 blev bristande tillgänglighet en form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen. Om brister i tillgänglighet leder till att en person med funktionsnedsättning inte kommer i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning kan det vara frågan om diskriminering.
Bristande tillgänglighet utestänger människor från att ta plats i samhället och från att fullgöra sina rättigheter och skyldigheter i samhället. DHR anser att det är fullständigt oacceptabelt när människor inte kan rösta i sin röstlokal därför att den inte är tillgänglig.

Anmäl diskriminering!

Eftersom tillägget om bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen fortfarande är nytt är det svårt att helt veta hur olika situationer kommer att bedömas. Därför är det viktigt att anmäla diskriminering. Många anmälningar kan tillsammans leda till ytterligare praxis om vad som är diskriminering. Anmälningar kan också tydliggöra brister i lagstiftningen som bör åtgärdas.

Vi har tagit fram en guide tillsammans med en checklista för att det ska bli så enkelt som möjligt att göra en anmälan. Klicka på bilderna nedan för att hämta guiden och checklistan.

  

 

Tänk på det här när du anmäler:

Anmäl diskriminering direkt till Diskrimineringsombudsmannen. Du kan även höra av dig till någon av landets 15 lokala antidiskrimineringsbyråer som finns i landet.

Lagens omfattning

Bristande tillgänglighet som diskriminering omfattar många samhällsområden, men inte alla. I guiden Diskrimineringsformen bristande tillgänglighet kan du läsa om vilka de är liksom om de undantag som finns.

Läs mer

Remissvar – Regeringens förslag till ny diskrimineringslag

Kontakt och mer information

Ombudsman: Karolina Celinska, tel 08 685 80 34

Ombudsman/jurist: Eugenia Rudenberg tel 070 108 84 42

Förbundsstyrelseledamot: Lars-Göran Wadén tel: 070 766 24 09

Bli medlem och stöd vårt arbete mot diskriminering

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev