Hjälpmedel och rehabilitering/habilitering

Två fötter i ett par brodera skor. Vänster fot har en gul strumpa, höger fot har en röd strumpa. Fötterna vilar på fotplattor till rullstol.

Fri rörlighet, full delaktighet och liv på lika villkor förutsätter fungerande hjälpmedel. Hjälpmedel kompenserar nedsatt rörelseförmåga.

Hjälpmedel ska finansieras av samhället och inte bli en kostnad för individen.

DHR tycker att

Fri rörlighet och delaktighet i samhället är två av grundstenarna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och frågan om hjälpmedel är därför ett samhällsansvar. Men det saknas helhetsansvar för hjälpmedel i Sverige. Hjälpmedel kan förskrivas av landstinget, regionen eller kommunen, beroende på vad de ska användas till. Och behoven bedöms olika beroende på var i landet man bor, utbud och avgifter skiljer sig också åt. DHR anser att det krävs en rättighetslag för att säkra likvärdig tillgång till hjälpmedel. Hjälpmedel ska finansieras av samhället för att inte ge en merkostnad för individen. Att inte ha råd med ett livsnödvändigt hjälpmedel ger inlåsningseffekter som både får fysiska och mentala konsekvenser.
Det finns inte heller någon entydig definition av hjälpmedel i svensk lagstiftning. Avsaknaden av definition gör det extremt viktigt för dig som ansöker om hjälpmedel att vässa argumenten både två och tre gånger innan du träffar arbetsterapeut och förskrivare. DHR har tagit fram faktablad om vad du bör tänka på och om reglerna för att använda till exempel elskotrar. Använd dem.

Habilitering och rehabilitering genom hela livet
För att behålla oberoendet och leva aktiva liv kan vi också behöva habilitering och återkommande rehabilitering genom hela livet. DHR anser att habilitering ska ges så tidigt som möjligt och att tillgången till habilitering och rehabilitering ska vara densamma oberoende var i landet man bor.

Läs mer
DHR:s faktablad – Fakta Hjälpmedel, 2018
DHR:s faktablad – Har du blivit förskriven elscooter/elrullstol?

Kontakt och mer information
Ombudsman: Kristian Cornell tel: 08 685 80 55
Förbundsstyrelseledamot: Jihad Menhem tel: 073 503 10 53

Bli medlem och stöd vårt arbete

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev