LSS – en rättighet att vara människa

(Uttalande från DHRs förbundsmöte oktober 2017)

I samhällsdebatten om LSS har den personliga assistansen alltför mycket kommit att bli en fråga om omsorg. Men DHRs perspektiv är att LSS och den personliga assistansen framförallt är en rättighetslag. Utan kompromisser.

I dag har rätten till personlig assistans kommit att bli en symbolfråga för hela den svenska funktionshinderrörelsen. Frågan är komplex – den handlar om samhällsekonomi och om attityder, om privat eller offentligt, om mänskliga rättigheter och möjligheten att leva ett liv. Med all rätt. Övriga insatser inom LSS saknar den flexibilitet som assistansen ger, som gör det möjligt att vara en aktiv medborgare.

Personlig assistans är helt nödvändig för att många av oss ska få våra grundläggande behov i livet tillgodosedda, som kläder på kroppen och mat i magen. Men inte bara det – personlig assistans handlar om rättigheter som ger möjligheter. Möjlighet att röra sig fritt när och var en vill. Möjligheten att följa med sin älskade hem på natten. Möjligheten att hänga med på After Work efter jobbet. Möjligheten att hämta barn på förskolan och äta hämtpizza tillsammans. Möjligheten att få vara en människa. Helt enkelt.

Personlig assistans inget livsstilsval

Ibland hörs åsikter som att ”alla” kräver personlig assistans och gör allt för att fuska till sig den insatsen. I det ligger också att assistansen kostar för mycket. Vi tar självklart avstånd från allt fusk. Men hur kan någon ta sig rätten att tycka att någon endaste människa kostar för mycket? Att ha personlig assistans är inget livsstilsval. Nej, personlig assistans är att ha ett liv som andra.
När reformen infördes blev den en milstolpe för många av oss som tidigare levt med §hemtjänstens begränsningar. Den personliga assistansen är viktig för alla oss där LSS-boenden eller timbunden hemtjänst inte räcker till, och som behöver assistans med det som inte är möjligt att lägga fast till förutbestämda tider eller händelser som plötsligt uppstår. Det gäller inte minst oss som lever med nedsatt rörelseförmåga.

Att ha personlig assistans handlar inte om att bli omhändertagen. Det handlar om att ha rätt att vara människa.

 

Podden Hur tänkte ni nu?

Det finns beröringspunkter mellan dåtidens skallmätning av samer och tvångssterilisering av ”dåligt människomaterial” och dagens duschmätning för att få personlig assistans. Det är ingen upprepning av historien, utan under ytan finns förfärliga värderingar som vi måste tala om. Lyssna på poddavsnittet Från skallmätning till duschmätning så förstår du vad personlig assistans faktiskt är och vad debatten faktiskt handlar om.

Skylt med texten "LSS för ett jämlikt Sverige"

Bli medlem och stöd vårt arbete

 

Våra krav på ändringar i LSS

(Togs på DHRs förbundsstyrelses möte i februari 2018)

DHR har inga ekonomiska intressen i någon assistansverksamhet. Vi bedriver ingen assistansverksamhet och vår uppfattning är att vi inte heller ska ta emot ekonomiskt stöd från assistansverksamheter på någon nivå i vårt förbund. Vi menar att assistansersättningen primärt ska gå till att bedriva personlig assistans av god kvalitet för den som är assistansberättigad.

För många personer med nedsatt rörelseförmåga är personlig assistans en förutsättning för delaktighet, jämlikhet och jämställdhet. Det handlar inte bara om att klä på och av sig, äta, sova och gå på toaletten. Det handlar om att få leva ett liv.

DHRs krav på ändringar i LSS

De nuvarande direktiven i den pågående LSS-utredningen har som huvudsyfte att minska den personliga assistansen. DHR ser ett behov av att stärka och uppdatera insatserna i LSS, vilket inte får ske genom neddragning av den personliga assistansen. Utifrån vårt perspektiv ser vi följande punkter som viktiga och nödvändiga förändringar i LSS:

1. Statligt ansvar för den personliga assistansen

Den som har personlig assistans ska aldrig riskera att hamna mellan stolarna och bli utan insats. För att den personliga assistansen inte ska hindra en persons rörelsefrihet, val av bostadsort och vara rättssäker är det viktigt att staten tar hela ansvaret för den personlig assistansen.

2. Bedömningen av ”grundläggande behov” avskaffas

Portalparagrafen i LSS fastställer vem som kan erhålla insatser. Bedömning av grundläggande behov uppfyller inte LSS mål om respekt för den enskildes integritet. Behov varierar mellan individer och ska därför bedömas individuellt. ”Grundläggande behov” måste därför tas bort.

3. Tvåårs omprövningar avskaffas

Dagens system med tvåårs omprövningar är inte ändamålsenligt. Det beslut som en gång fattades ska gälla tills vidare. När ändrade förhållanden uppkommer kan omprövning göras. Vid ansökan om fler timmar ska endast den utökade tiden prövas, och det grundläggande beslutet ligger fortfarande fast.
DHR vill ha ett förtydligande av ”ändrade förhållanden”. Vi tycker att personer som har assistans ska få tydlig information om vilka sammanhang som motiverar en omprövning. Då blir det tydligt för den som berörs av omprövningen.

4. Rätt att själv bestämma

Personer som har assistans ska uppmuntras att ta eget arbetsgivaransvar för sina assistenter i linje med reformens ursprungstankar. Idag är detta för krångligt och måste bli enklare. För att självständigt kunna vara arbetsgivare, ska det vid behov ges arbetsgivarstöd för till exempel administration och löneredovisning.

5. Att leva i jämställda relationer

Det får inte bli så att någon inte vågar gå in i ett samboende eller äktenskap som äventyrar individens självständighet genom att assistanstiden minskar med hänvisning till make-/makaansvaret. Det ska ges förutsättningar för att leva i jämställda relationer, ha ett sexualliv, skaffa familj och vara en ansvarstagande partner och förälder även för den som är assistansberättigad.

6. Personlig assistans utan åldersbegränsning

En individuell behovsbedömning ska vara möjlig även efter 65 år om livssituationen förändras på något sätt som motiverar det. Människor både arbetar och lever aktiva liv betydligt längre än förr. Verkligheten måste återspeglas i lagstiftningen.

7. God hälsa förutsättning för ett bra liv

Fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i människors liv. Personer med funktionsnedsättning har 10 gånger sämre hälsa än andra. Vi behöver ha förutsättningar att så långt det bara går hålla kroppen i trim. Därför måste träning och friskvård vara ett självklart inslag i insatsen personlig assistans.

8. Arbete och studier en del av livet

Att kunna arbeta och studera är en del i att utvecklas som människa. Personlig assistans är en förutsättning för att kunna göra det för många av oss. Därför måste det vara självklart att personlig assistans ska beviljas även i dessa sammanhang.

Bli medlem och stöd vårt arbete

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev