Tillgänglighet och universell utformning

Tillgänglighet signalerar att alla är välkomna. En tillgänglig och användbar miljö är en förutsättning för att vara fullvärdig samhällsmedborgare.

Bristande tillgänglighet är att utestänga människor från rätten att ta plats i samhället. Utgångspunkten bör vara utformning för alla. Då blir samhället jämlikt och skapat för alla.

DHR tycker att

Inga särlösningar med universell utformning

Alla miljöer, byggnader, produkter och tjänster ska utformas med alla människor i åtanke. Det borde vara ett självklart designperspektiv, anser DHR. Tillgänglighet och användbarhet kommer ur genomtänkt planering. Om byggbolag, trafikplanerare och förpackningsproducenter från början har tänkt in vilka förutsättningar boende, resenärer och konsumenter har så kommer det att vara tillgängligt och användbart.

Då behövs inga kostsamma efterhandskonstruktioner – efterhandskonstruktioner som dessutom blir särlösningar. DHR anser att det är extra bekymmersamt att byggnader och platser som till en början varit tillgängliga blir mer otillgängliga när de renoveras.

Särlösningar innebär att olika villkor gäller för olika medborgare i samhället. Det är oacceptabelt. Tillgängliga miljöer, information och kommunikationer är avgörande för människors möjlighet att delta i olika delar av samhällslivet. Därför går det inte att kompromissa om tillgänglighet.

Sverige tjänar på ökad tillgänglighet

Sverige tjänar dessutom på ökad tillgänglighet och användbarhet eftersom delaktighet minskar utanförskap. Den som kommer in på arbetsplatsen kan arbeta, försörja sig och betala skatt. Den som kommer in i en butik kan handla där.

Ansvaret för bristerna ska tas där det hör hemma. Fastighetsägarna och näringsidkarna har ansvar för att lokaler är tillgängliga och användbara. Byggherrar, politiker och tjänstemän i kommunernas byggnadsnämnder ansvarar för att lagar följs.

Läs rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats

 

Kontakt och för mer information

Ombudsman: Karolina Celinska tel: 08-685 80 34

Förbundsstyrelseledamot: Lars-Göran Wadén tel: 070 766 24 09

Bli medlem och stöd vårt arbete

Har du frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön? Vi har tagit fram en ”lathund” som du som medlem kan beställa gratis av oss genom att skicka e-post till info@olddhr.dev.daknight.se. Är du inte är medlem kostar lathunden 350 kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev