Vi gör!

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga, politiskt och religiöst obunden. Vi verkar genom våra 21 distrikt och 154 avdelningar. Totalt har vi cirka 10 000 medlemmar.

Nationellt fokuserar vi det rättighetspolitiska arbetet mot riksdag, regering och centrala myndigheter, medan distrikten arbetar gentemot sina respektive landsting. I avdelningarna drivs de intressepolitiska frågorna på kommunal nivå.

Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten som rör människor med nedsatt rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

Rättighetspolitiskt arbete

Funktionshinderpolitik är inget särintresse utan totalt avgörande för genomslaget inom all annan samhällspolitik. Ansvaret för alla människors delaktighet ska hanteras där det hör hemma, alltså inom varje politikområde. Men för att förutsättningarna för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet är reella möjligheter för alla medborgare att likvärdigt utöva sina rättigheter och skyldigheter, behövs mycket arbete.

DHR i debatten

Remissvar

Verksamhetsprogram 2020-2023

Frågor och svar

En hög med papper

Stadgar, vårt material med mera

Du hittar våra stadgar, verksamhetsberättelser och material om rättighetspolitik om du klickar på länkarna nedan.

Stadgar och verksamhetsberättelser
Material
Lyssna på DHRs podd Hur tänkte ni nu?Protokoll från Förbundsmötet 2020

Rättighetspolitiska och organisatoriska mål

Övergripande rättighetspolitiskt mål 2020–2023  

Konkret rättighetspolitik är tydligt formulerad utifrån Agenda 2030 

Under verksamhetsåren fram till 2023 ska målen i Agenda 2030 förankras i förbundet parallellt med att de konkretiseras till praktisk rättighetspolitik. Genom att ställa oss frågan ”Vad saknas för att rättigheten inte uppfylls?” kan vi omsätta rättigheter till praktisk/faktisk rättighetspolitik. 

Övergripande organisatoriskt mål 2020–2023  

  1. En ny organisationsstruktur finns och är förankrad i förbundets alla delar. På förbundsmötet 2023 finns för beslut ett genomarbetat och väl förankrat förslag på en ny organisationsstruktur.  
  2. Under verksamhetsåren fram till 2023 ska medlemsvård och arbetet med att få nya medlemmar pågå samtidigt som en ny organisationsstruktur diskuteras fram i hela förbundet.  
  3. Vi satsar på att ta tillvara varje medlems erfarenheter och intressen, liksom att öppna upp invanda strukturer om hur föreningsarbete ska gå till. Plattformar för erfarenhetsutbyte, såsom lägerverksamhet och liknande, är exempel på sätt att arbeta för förbundet.  

Övergripande ekonomiskt mål 2020–2023

Ekonomisk genomlysning för att få en långsiktig livskraftig ekonomi för DHR.

 

 

Kommunicera rättighetspolitik

Detta material är till för er som arbetar i DHRs avdelningar och distrikt. Den gröna ”Våra krav” är tänkt att användas i möten med politiker, tjänstemän och andra kommunala aktörer. Den finns tryckt  och kan beställas från medlem@olddhr.dev.daknight.se.

De två övriga är ett studiematerial om påverkansarbete ur olika perspektiv. De finns inte tryckta, utan klicka på bilderna för att läsa/ladda ner och skriv ut dem.

Kontakta gärna Janna Olzon om ni behöver hjälp med att komma igång.

 

 

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev